REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami Sprzedaży przed zamówieniem Produktów przez internet za pośrednictwem PLATFORMY SKISKY o pełnej nazwie firmy: Krzysztof Martinczak Horses-Extreme z siedzibą: ul. Krygowskiego 11/3, 30-437 Kraków NIP: 736 121 85 28, REGON: 362 10 62 41, biuro: ul. Krygowskiego 11/3, 30-437 Kraków

telefon: +48 530 516 264, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZASTOSOWANIE

 

Zapoznają się Państwo z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami Sprzedaży ("Warunki Sprzedaży"), ponieważ korzystają Państwo ze strony internetowej SKISKY, doświadczenia cyfrowego, platformy społecznościowej, aplikacji mobilnych, lub usług, które są częścią Platformy SKISKY ("Platforma"). Niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a firmą SKISKY i jej oddziałami (które możemy nazywać używając słów takich jak „SKISKY”, „my”, „nam”, „nas” lub „nasze”) w odniesieniu do zamówień składanych na produkty dostępne na Platformie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Listą Voucherów i Usług w celu uzyskania nazwy podmiotu SKISKY odpowiedzialnego za dostarczenie Państwu Platformy oraz odpowiednich informacji kontaktowych. SKISKY może zmienić niniejsze Warunki Sprzedaży bez uprzedzenia, publikując zmienione Warunki Sprzedaży na swojej Platformie, przy czym do danego zamówienia zastosowanie mają Warunki Sprzedaży zamieszczone na Platformie w momencie składania zamówienia. Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i sprawdzenie, czy Państwa zamówienie jest kompletne i poprawne. Prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeśli uważają Państwo, że niniejsze Warunki zawierają błąd. Korzystanie przez Państwa z Platformy podlega również Warunkom Korzystania z Platformy i Polityce Prywatności SKISKY. Warunki Korzystania są włączone do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE ZDOLNOŚĆ DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Aby złożyć zamówienie na Platformie, muszą mieć Państwo ukończone co najmniej 18 lat, lub więcej - jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jest to wymagane do zawarcia umowy z firmą SKISKY, oraz występować w charakterze konsumenta - nie odsprzedawcy.

 

ZAKAZ ZAKUPU W CELU ODSPRZEDAŻY

 

Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla SKISKY w celu sprzedaży produktów SKISKY bezpośrednio konsumentom końcowym, dlatego też zakup produktów w celu odsprzedaży jest surowo zabroniony. Zakup w celu odsprzedaży oznacza zakup produktu SKISKY przez osobę, która odsprzedaje lub zamierza odsprzedać produkt SKISKY innym osobom (konsumentom, firmom lub osobom trzecim). Jeśli SKISKY uzna, że użytkownik nabywa produkty w celu ich odsprzedaży, zastrzegamy sobie sobie prawo do podjęcia wszelkich działań przeciwko takiemu użytkownikowi, w tym, między innymi, do ograniczenia sprzedaży, anulowania zamówień i/lub zawieszenia lub zamknięcia konta takiego użytkownika.

 

JAK ZAMAWIAĆ

 

Aby złożyć zamówienie, konieczne jest podanie adresu e-mail i ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby akceptowała zarówno pliki cookie (funkcjonalne), jak i wyskakujące okienka (ang. pop-ups), aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Platformy, w tym projektowania personalizowanych artykułów, dodawania przedmiotów do koszyka i składania zamówień.

 

Po złożeniu zamówienia wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia przez nas następuje w momencie wysyłki Produktów - wyślemy do Państwa wiadomość e-mail potwierdzającą, że Produkty zostały wysłane

("Potwierdzenie Zamówienia"). W tym momencie zostaje zawarta umowa zawierająca niniejsze Warunki Sprzedaży, która jest wiążąca zarówno dla Państwa, jak i dla nas ("Umowa"). Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych Warunków Sprzedaży oraz odpowiednich Potwierdzeń Zamówień w celu zapewnienia sobie możliwości późniejszego zapoznania się z nimi. Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu produktu, poinformujemy Państwa o tym na piśmie, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

NASZE PRAWO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Realizacja wszystkich zamówień na Platformie jest uzależniona od dostępności produktów. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny. Zastrzegamy sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

 

  • produkt jest niedostępny / nie znajduje się w magazynie;

 

  • podane przez Państwa informacje dotyczące fakturowania są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;

 

  • Państwa zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe oszustwo;

  • nie ukończyli Państwo 18 lat lub innego wieku zgodnie z obowiązującym prawem uprawniającego do zawarcia umowy z firmą SKISKY;

 

  • działają Państwo w charakterze odsprzedawcy;

 

  • wystąpił błąd w cenie wyświetlanej na Platformie; lub

 

  • nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Państwa adres;

 

  • ze względu na Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą (zdefiniowane poniżej).

 

 

WERYFIKACJA DANYCH

 

Realizacja złożonego przez Państwa zamówienia może być poprzedzona przeprowadzoną przez nas weryfikacją. Może ona obejmować weryfikację adresu i sprawdzenie, czy nie zostało popełnione oszustwo. Przeprowadzamy częściowo zautomatyzowane kontrole wszystkich zakupów w celu filtrowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które można zidentyfikować jako potencjalne oszustwa. Podejrzenia oszustw na platformie będą przedmiotem dochodzenia i w razie potrzeby będą ścigane.

 

CENA/PŁATNOŚĆ

 

 

METODY PŁATNOŚCI

 

Informacje na temat metod płatności dostępne są na stronie www.skisky.pl. Proszę nie podejmować prób dokonywania płatności metodami innymi niż tam podane lub przekazane przez konsultanta telefonicznie lub droga e-mail. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za utratę płatności lub inne szkody, które mogą powstać w wyniku takiego działania.

 

PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

 

W przypadku zapłaty kartą kredytową/debetową, należna kwota zostanie pobrana z Państwa konta niezwłocznie po opuszczeniu przez Państwa zamówienie naszego magazynu. W przypadku zapłaty przelewem bankowym, realizację dostawy rozpoczniemy po zaksięgowaniu Państwa płatności. Może to potrwać kilka dni.

 

W przypadku braku wpłaty w ciągu 12 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, zakup zostanie automatycznie anulowany. Płatności mogą być realizowane tylko wtedy, gdy możliwe jest zweryfikowanie informacji rozliczeniowych.

PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 

Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich produktów do czasu otrzymania pełnej zapłaty za nie.

 

CENA I WALUTA

 

Ceny produktów podane na Platformie zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie.

 

CENA CAŁKOWITA

 

Łączna cena podana na ekranie końcowego rozliczenia zawiera koszty podatku i przesyłki. Kwota ta zostanie podana w Potwierdzeniu Zamówienia, które zalecamy Państwu wydrukować lub pobrać do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. W przypadku płatności kartą kredytową, całkowita kwota dla całego zamówienia zostanie ujęta na wyciągu w walucie lokalnej.

 

Jeśli waluta lokalna jest inna niż waluta, w której podane są ceny, bank zastosuje kurs wymiany obowiązujący w dniu zakupu. Państwa bank może również stosować inny kurs wymiany, na co nie mamy wpływu.

 

Płatność przy odbiorze – po konsultacji telefonicznej, istnieje możliwość zapłaty gotówką za Voucher lub uregulowanie zapłaty w dniu skoku spadochronowego w tandemie.

 

 

ZMIANY CEN

 

Ceny produktów podawane są na Platformie. Ceny mogą się zmieniać od czasu do czasu, lecz nie będą miały one wpływu na zamówienia potwierdzone już w Potwierdzeniu Zamówienia..

 

WYSYŁKA I DOSTAWA

 

DOSTAWA - MIEJSCE I CZAS

 

Nie wysyłamy Voucherów w niektóre dni ustawowo wolne od pracy. Możemy zrealizować zamówienie tylko na adres dostawy będący adresem domowym lub biurowym.

 

KOSZTY DOSTAWY

 

BEZPŁATNA DOSTAWA

 

Nasi klienci nie ponoszą żadnych kosztów dostawy Voucherów. PERSONALIZACJA PRODUKTÓW WARUNKI PERSONALIZACJI

 

Każdy wystawiany przez nas Voucher jest Voucherem imiennym. Na życzenie klienta po wcześniejszej konsultacji telefonicznej lub e-mail możemy dopisać do Vouchera specjalną dedykację np. życzenia urodzinowe.

 

POTWIERDZENIE PERSONALIZACJI PRZEZ KLIENTA

 

Przed skokiem spadochronowym, podczas dokonywania czynności rejestracyjnych sprawdzana jest zgodność danych klienta zawarta w Voucher z danymi zawartymi w dokumencie ze zdjęciem. W związku z tym osoba realizująca Voucher musi mieć przy sobie aktualny Voucher oraz aktualny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku osób niepełnoletnich tożsamość potwierdza prawny opiekun legitymując się własnym dokumentem tożsamości.

 

 

ZWROTY I ANULACJE

 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZED DOSTAWĄ

 

Mogą Państwo anulować każde zamówienie bezpłatnie i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że

nie zostało ono jeszcze wysłane. Przetwarzanie zamówień składanych w naszym sklepie internetowym rozpoczynamy prawie natychmiast. Jeśli chcą Państwo anulować zamówienie, proszę najpierw sprawdzić status zamówienia.

 

Nie ma możliwości zwrotu kosztów skoku spadochronowego w tandemie/Vouchera po upływie czasu jego realizacji czyli: do 1 listopada roku w którym Voucher został wykupiony, decyduje data na Voucher oraz data zaksięgowania konkretnego Vouchera.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo zadowoleni z zamówionego produktu, mogą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Wykonanie tego prawa może nastąpić poprzez poinformowanie nas o swojej woli zwrotu produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu do Państwa lub wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (innej niż przewoźnik) lub w przypadku zamówienia kilku dostarczonych osobno produktów w jednym zamówieniu, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia ostatniego produktu, bez podania przyczyny.

 

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek zwrócić nam produkty bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 

 

ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

 

Przez Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą rozumie się każde działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą racjonalną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby lub przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osiadania, epidemie lub inne klęski żywiołowe lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

 

W przypadku zaistnienia Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą, które ma wpływ na realizację naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży:

 

  1. skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe w celu powiadomienia o sytuacji; oraz

 

  1. nasze zobowiązania wynikające z niniejszych ogólnych warunków zostaną zawieszone, a czas ich realizacji zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą.

 

W przypadku, gdy Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą będzie mieć wpływ na dostawę do Państwa produktu, po ustaniu Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą uzgodnimy z Państwem nowy termin dostawy. Jeśli wystąpi Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą i nie życzą sobie Państwo, abyśmy dostarczyli Państwu produkty, mogą Państwo anulować zawartą umowę. Proszę zapoznać się z informacją dotyczącą prawa do anulowania umowy.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI

 

Możemy przenosić nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, co nie będzie mieć wpływu na Państwa prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży.

 

Państwo mogą przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży na inną osobę jedynie za naszą pisemną zgodą.

 

Każdy z paragrafów niniejszych Warunków Sprzedaży stosuje się oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny,

pozostałe paragrafy pozostają ważne i skuteczne.

 

Niedochodzenie przez nas wykonania przez Państwa jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży, ani brak egzekucji naszych praw wobec Państwa, ani opóźnienie w tych czynnościach nie będą oznaczać rezygnacji z praw przysługujących nam względem Państwa ani zwolnienia Państwa z obowiązku wykonania tychże zobowiązań.

 

Jakiekolwiek zwolnienie Państwa z zobowiązań wynikających z popełnionego naruszenia wymaga formy pisemnej, co nie oznacza automatycznego zwolnienia Państwa w jakichkolwiek zobowiązań z tytułu przyszłych naruszeń. Nie prowadzimy archiwizacji umów z klientami.

 

 

WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI

 

Zgadzają się Państwo, że Platforma, Warunki Sprzedaży oraz wszelkie spory pomiędzy Państwem a SKISKY podlegają pod każdym względem prawu polskiemu.

 

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione i bez ograniczenia ustawowych praw konsumentów, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, roszczenia i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań podejmowanych na Platformie lub z nimi związane (w tym między innymi zakup produktów SKISKY) będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakichkolwiek form powództw zbiorowych i wyłącznie w sądach właściwych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

W przypadku reklamacji lub ewentualnej kwestii spornej prosimy w pierwszej kolejności o kontakt za pośrednictwem zakładki [kontakt]. Wszelkie reklamacje będą przez nas rozpatrywane w w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli kwestia sporna pomiędzy Państwem a nami nie zostanie rozwiązana mogą Państwo - ale nie są Państwo do tego zobowiązani - skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.